SİTENİN YASAL NOTLARI

A. Feragat

Kullanıcı, Lucini&Lucini Communications Ltd.’nin, birlikte çalışan kişilerin veya tedarikçilerinin aşağıdakilerden sorumlu olmadığını kabul ve tasdik eder:

  1. birlikte çalışan kişilerin, alt yüklenicilerinin, tedarikçilerinin neden olduğu zararlardan veya bu siteden kaynaklanan zararlardan ve kazanç kaybından, hasardan,(dolaylı veya doğrudan) rastlantısal veya dolaylı hasarlardan veya herhangi bir kısmi veya toplam zarardan.
  2. bu sitedeki malzeme veya hizmetlerin kullanımında, bilgisayarın veya Kullanıcının araç gerecinin neden olduğu kusurlardan.

Lucini&Lucini Communications Ltd. hiçbir şekilde, Kullanıcının bu site aracılığı ile eriştiği Web sitelerine koyulan içerikten ve hizmetlerden sorumlu değildir.

Kullanıcı başka bir Web sitesine eriştiğinde, bir kimse bunun bu siteden bağımsız olduğunu ve sonuncusunun o Web sitesinin içeriği üzerinde hiçbir etkisi olmadığını hatırlamalıdır. Ayrıca, başka bir Web sitesine bir köprünün olması; Lucini&Lucini Communications Ltd. tarafından sitenin içerikleri veya kullanımı hakkında kısmi veya dolaylı bir sorumluluk onayı veya kabulüne işaret etmez.

Ayrıca, Lucini&Lucini Communications Ltd. hiçbir şekilde ağa bağlanmak ve siteye erişmek ve mevcut hizmetleri kullanmak için kullanılan bağlanırlık hizmetlerinin kalitesinden sorumlu değildir. Lucini&Lucini Communications Ltd. tarafından yönetilen portalların sunduğu hizmetlerin olası en yüksek hassasiyetle yapılması kaydıyla, Kullanıcı bu sitenin kullanımının riskinin sadece Kullanıcıya ait olduğunu tasdik ve kabul eder. Kullanıcı, sunulan hizmetler dahil olmak üzere, sitenin ve tüm içeriklerinin “olduğu gibi” ve “hatalarla” sunulduğunu kabul eder. Lucini&Lucini Communications Ltd. bu yüzden açık veya kapalı olarak; yasallık, mülkiyet hakkı, belirli kullanımlar için müsaitlik veya uygunluk dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, böyle bir içerik hakkında hiçbir şekilde garanti vermez.

Lucini&Lucini Communications Ltd. mevzuatın gerektirdiği bütün güvenlik önlemlerine uygun şekilde sitenin uygulandığını temin eder, fakat belli nedenlerden dolayı kullanıcı ekipmanına veya kullanıcıya zarar verebilecek beklenmedik koşullara (program hataları, vs.) uygun olduğunu garanti edemez. Sonuç olarak, Lucini&Lucini Communications Ltd. bu olaylara bağlanan Kullanıcıdan kaynaklanan zarardan sorumlu değildir.

Lucini&Lucini Communications Ltd. hiçbir şekilde Kullanıcının bu siteye erişmek için kullandığı telefon hatlarının ve ekipmanın sürekli mevcudiyetinden sorumlu tutulamaz. Lucini&Lucini Communications Ltd. her zaman ve önceden bildirmeksizin bu siteye ve ilgili hizmetlere erişimi engelleme veya yasaklama veya askıya alma hakkını saklı tutar.

B. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Her ne koşulda olursa olsun, Lucini&Lucini Communications Ltd., onun tedarikçileri veya birlikte çalışan kişiler, ihmal dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla; bu Web sitesinin veya bir köprü ile ona bağlı başka Web sitelerinin kullanımından ortaya çıkan, kar veya kazanç kaybı gibi zararlar, işin veya mesleki faaliyetin kesilmesi, Kullanıcının bilgisayar sisteminde veya başka bir sistemde yer alan programların veya başka verilerin kaybı dahil olmak (ve bununla sınırlı olmamak) kaydıyla herhangi bir doğrudan, dolaylı, tesadüfi, dolaylı hasardan sorumlu tutulamaz. Bu mevcut sorumluluklardan çekilme, kanunda açıklanmış gereksinimlere uygunluktan kaçınmak için veya yürürlükteki yasa ile kapsam dışı bırakılamayacağı durumlarda sorumluluğu kapsam dışı bırakmak için tasarlanmamıştır.

Telif Hakkı

Lucini&Lucini Communications Ltd. sitelerinin bünyesinde bulunan tüm içerik (yazı kodu, grafikler, metin, tablolar, görüntüler, sesler) ve bilgiler telif hakkı yasası ile korunmuştur; bu yüzden hiçbir şey kısmen dahi, kar amacıyla veya herhangi bir çıkar sağlamak için, kopyalanamaz, değiştirilemez veya yeniden satılamaz.

Bu sitede bahsedilen her ürün veya firma, kendi sahibinin veya hamilinin markasıdır ve sorumlu makamlar tarafından verilmiş veya tescil edilmiş patentler ve/veya telif hakları ile korunabilir. Elektronik formda sağlanan metinlerin çoğaltmasına, kaynak belirtilmek şartıyla, kişisel, ticari olmayan kullanım için izin verilmiştir.

Lucini&Lucini Communications Ltd., önceden bildirmeksizin her zaman, sitenin içeriklerini ve yasal bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Lucini&Lucini Communications Ltd.’nin logosunu (veya logosunun bir kısmını) kullanan siteler bunu yapmak için yetkili değildir ve her halükarda böyle bir kullanım Lucini&Lucini Communications Ltd.’nin site resmi karakteri tarafından bahşedilmez.