Kader rakamınızı hesaplayın!

Aşağıda isminizdeki harflerinin rakamsal değerlerini bulabilirsiniz. İsminizin rakam değerlerini doğum tarihinizin rakamlarına ekleyin ve tek bir rakama indirgeyin : kaderiniz ellerinizde!

123456789
ABCÇDEFGĞ
HIİJKLMNO
ÖPRSŞTUÜV
YZ

Örnek

Ad ve Soyadı:Sena Ayhan
4681 11118=31
3+1=4
Doğum tarihi:4/08/1976 = 35
3+5 = 8

İsminiz ve doğum tarihinizin rakamsal değerlerini bulduktan sonra tekrar toplamalısınız ve bir önceki yöntemi kullanarak tek bir rakam elde etmelisiniz:

4+8=12 1+2=3

Kader rakamınız 3.

Kader rakamlarının anlamları

Rakamı 1

Bir rakamı, hayatında birçok beklenmedik olaylar olacak, tutarsız olma eğilimi gösteren, aynı anda birçok şeyi yapmak isteyen ve günlük olaylara alışılmadık tepkiler veren bir kişiliğe işaret eder. Genel olarak, rakamı bir olan kişiler kendi potansiyellerini hayatlarının geç dönemlerinde tam anlamıyla kullanırlar ancak istikrarlı ve sevgi dolu ilişkileri en başından itibaren kurmayı başarırlar.

Rakamı 2

Rakamı iki olanların kişiliği büyük şüphe ve kararsızlıkla karakterize edilir; bir döngü içinde kendi deneyimlerini tekrarlamaya yatkınlıklarından dolayı sık sık aynı hataları tekrarlar. Doğuştan önemli entelektüel yeteneklerle sahiptirler, olumlu ve yapıcı olmaya eğilimlidirler ancak kararsızlıkları nedeniyle bu onlara pahalıya patlayabilir. Genel olarak iki rakamı çoğu zaman hayır demeyi beceremeyen, son derece sadık ve samimi bir kişiliği karakterize eder.

Rakamı 3

Rakamı üç olanlar hem iş hem de romantik hayatlarında ani talih anları yaşayacaklar. Dahası, çok seyahat edecek ve diğer ülkelerden birçok farklı kültüre ait insan tanıyacaklardır. Toleranslı olmaya yatkın, başkalarına saygılı olurlar ve her zaman yapacak yeni bir şeyleri olur.

Rakamı 4

Rakamı dört olanların kendilerine yardım etmeye ve tavsiyelerde bulunmaya hazır birçok sadık dostu olur (arkadaşlıklar desteklenir). İş alanında yavaş yavaş ama emin adımlarla kendi potansiyellerini tümüyle kullanırlar. Başlarda ilişkilerde zorluk yaşasalar da bunarın üstesinden başarıyla gelirler.

Rakamı 5

Rakamı beş olalar güçlü bir karmaşa ve her zaman haklı olduklarına inanmalarıyla karakterize edilir. İstikrarsız yakınlaşmalar yaşamayı bekleyebilirler ve duyguları günlük hayatlarını istila eder. Genel olarak rakamı beş olanlar tasalanmaya yatkındır ancak gerektiğinde kendilerini kontrol edebilirler.

Rakamı 6

Rakamı altı olanlar zararlı olan her şeyden kaçınarak sağlıklarını kontrol altında tutmak zorunda kalacaklardır. Bilgelik ve farkındalık gerekli olacaktır ve bir seçim yapmadan önce düşünmelidirler. Genel olarak rakamı altı olanlar hedeflerine ulaşırlar ancak hemen hemen her defasında bir bedel öderler.

Rakamı 7

Rakamı altı olanlar zararlı olan her şeyden kaçınarak sağlıklarını kontrol altında tutmak zorunda kalacaklardır. Bilgelik ve farkındalık gerekli olacaktır ve bir seçim yapmadan önce düşünmelidirler. Genel olarak rakamı altı olanlar hedeflerine ulaşırlar ancak hemen hemen her defasında bir bedel öderler.

Rakamı 8

Rakamı sekiz olanlar günlük sorunları büyük bir sakinlikle aşabilme becerileriyle karakterize edilir. Her zaman bir çözüm bulurlar. Genel olarak içgüdüsel davranmazlar ancak moralleri kötü olduğunda ters etkiler ortaya çıkabilir. Bu diğerleri tarafından iyi görülmez ve tutumları için eleştirilebilirler.

Rakamı 9

Rakamı dokuz olanlar sanat, müzik ve literatüre yatkın olurlar. Bazen duyguları estetiktir ve dolayısıyla dışadönük, hoş, maceraya ve seyahate yatkın kişilerdir. Önemli arkadaşlıklar, öne çıkacakları bir alan olan sosyal hayatta kendilerini teyit etmelerine yardım eder. Genel olarak rakamı dokuz olanlar yersiz harcamalarını ve finansal durumlarını kontrol altında tutmalıdır.

Numeroloji giderek daha popüler hale gelmektedir ancak en büyük zihinler yanı sıra aynı zamanda genel halkın da ilgisini çeken eski bir geleneği oluşturmaktadır. Bu antik Yunan ve Çin, Mısır ve Eski Roma'da biliniyordu ve Numerolojinin babası olarak kabul ediliyor olsa bile Pisagor'dan (filozof ve matematikçi) yüzyıllar önce kullanılmıştır. Büyük numerologlara göre etrafımızdaki her şey çok kesin bir kadere işaret eden bir kader rakamına indirgenebilir. Numerolojide isminizin her harfine bir rakamsal değer verilir ve doğum tarihinize eklenerek kişiliğiniz ve hayatta çizeceğiniz yolu kusursuz bir şekilde tarif eden son bir rakam elde edilir. Yani, kader rakamınızı bularak kendi özünüzü tümüyle anlayabilir, gündelik gerçeklerle daha büyük bir kararlılık ve berraklıkla yüzleşebilirsiniz. Doğuma tekabül eden rakamlara "kader rakamı" adı verilir ve bu rakamlar siz de dahil herkesin geleceğine dair işretler verebilir!

Genel özellikler

Lotoyu tutturmak için ünlü astrologlar tarafından farklı sonuçlara ulaşan birçok karışık yöntem belirlendi. 1555'te Tursano'da Reggio Calabria eyaletinde doğan Ruttilio Benincasa da bunlardan biri.
Benincasa özellikle, ilkinden sonuna tüm kabalistlerin kendini tanıdığı Sicilya’da meşhur oldu ve yazar adını eser adıyla aynı tutan tarihçi Giuseppe Pitre’nin söylediğine göre neredeyse herkes ona "Rutiliu" diye hitap ediyordu. Loto oynayanların uzun yıllardır kutsal kitabı ya da Rutilio Benincasa’nın astronomi almanağı haline gelen bu kitabın aslında lotoyla hiçbir bağlantısı olmadığı gibi, burçlardan, ayın gelgitler, rüzgarlar ve denizcilik üzerindeki etkisinden bahsediyor.

Pitre’nin derlediği bu kitap muhtemelen elde yazılmış bir eser değildi; bilinmeyen bir el tarafından kehanet kullanımı için geometri unsurlarıyla zenginleştirilmişti. Rutilio’nun, ona ait olduğu varsayılan, modern versiyonlarından sonra hala basılmaya devam eden "Smorfia"’sından, yazılı bir efsaneden çok daha fazlasıydı.

The tables of Rutiliu of the numbers 79, 12 and 86

(Açıklama: ilk sayı 79, 7+9=16 yapar, 1+6 ise 7'ye eşittir. İkinci hane olan 9 ikinci sayının ilk hanesiyle toplanarak, 9+1=10 sonucunu ulaşır.)

Bu gibi kurallar çoğu kabalistin yüzyıllar boyunca düşündüğü olasılıkların yalnızca çok küçük bir parçası. Matematik ya da astroloji bilgisi gerektirmeyen "the assisted ones" eserini tercih eden insanların anlamakta güçlük çektiği, çok daha komplike sistemler,"Smorfia"'ya geri döndüler. Bu şekilde yüzyıllar sonra 19. yüzyıl kendi içinde kilitli kalmış ve gelişmesi mümkün olmayan bir bilime saplanan son kabalistlere tanık oldu. Bu yüzyılın ilk yıllarında, Napoli'deki son kabalistler, iyi sayıları bulmak için yalnızca kısa bir uyku çekmeye ihtiyaç duyan insanlar olarak zamanlarını kahve dükkanlarında insanların alay konusu olarak geçirdiler.

Bugünün en iyileri